Co děláme?

Možnost cestovat s námi v rámci mezinárodních výměn, nebo také s mongolskou jurtou a naučit se připravovat sypaný čaj.

Doučování se jak v matice, češtině a angličtině.

Můžete s námi tvořit na nejrozličnějších workshopech.

Organizování a účastnění se festivalů „Svátek čaje“, „Vylezte ze sklepů a garáží “.

Kdo jsme?

bara_

Barbora Bláhová

Barboru Bláhovou k Petrklíči přivedl Petr Kantor, se kterým spolupracovala v programu Mládež v akci. Předchozí zkušenosti s prací s mladými lidmi získala hlavně díky Evropské dobrovolné službě.  Sama byla díky tomuto projektu na rok v Dánsku a po návratu pracovala se zahraničními dobrovolníky, kteří přijížděli do Čech. Ale mimo jiné má za sebou také 3 roky práce v nemocnici na pozici rehabilitační lékařky:)

peta_

Petr Kantor

Petr stál společně s ředitelkou Domu dětí a mládeže Evou Juricovou a její zástupkyní Zdeňkou Palermovou u zrodu organizace Petrklíč help. Cílem bylo vyjít vstříc potřebě dětí, které vyrostly na kroužcích domu dětí a mládeže, ale už jsou dostatečně uspokojené aktivitami kroužků a chtějí vyzkoušet nové výzvy a přitom zůstat ve vztahu s místem, které znají. Nově vzniklé občanské sdružení bylo reakcí na tuto potřebu.

nicoleta_

Nicoleta Ursescu

Nicoleta pracovala před příchodem do České republiky jako dobrovolník v Bulharsku a Itálii.  V říjnu loňského roku se seznámila s organizacemi Petrklíč help a Laja. Prostřednictvím Petrklíče se zúčastnila několika kurzů týkajících se hlavně neformálního vzdělávání a práce s mládeží. Ve  spolupráci s Lajou pak organizovala nejrůznější kulturní akce. Nadále zůstávají v kontaktu také v rámci programu Youth Exchange Erasmus plus. V současné době pracuje Nicoleta jako dobrovolník Evropské dobrovolné služby v Českém Těšíně.

vorlovi_

Kristýna a Marian Vorlovi

Kristýna se k organizaci Petrklíč help se dostala prostřednictvím projektu o čajování v roce 2008.  „Studovala jsem na zemědělce v Českém Těšíně a přes pana učitele Mariňoka jsem se dostala k programu, který organizoval Petrklíč help. Zaujal mě a od té doby spolupracuji v oblasti ekologie, workshopů a komunitního života.“

Anna_

Anna Jedzoková

Anna navázala s Lajou spolupráci ještě jako studentka na Vysoké škole.  „Tehdejší čajovna Laja měnila majitele a pomalu se z ní stávala nadace, která pro začátek hledala nové čajmeny a lidi do kolektivu. Protože mi čajová kultura učarovala už kdysi, chytila jsem šanci za pačesy,“ vzpomíná. Od nadace Laja byl pak k občanskému sdružení Petrklíč už jen malý krůček.  V Petrklíči se Anna ze začátku věnovala především čajovým degustacím určeným jak pro malé děti tak i pro širokou veřejnost. Nyní se již druhým rokem věnuje koordinaci projektu Backpack Journalism (Média pro lidi), jehož vizí je umožnit nezaměstnaným lidem nahlédnout do tajů žurnalistiky, aktivně se začlenit do společnosti a prostřednictvím získaných dovedností pomáhat místním neziskovým organizacím (více na www.mediaprolidi.cz).

agata_

Agata Suchanek

Agatu k Petrklíči přivedl Petr Kantor, který ji oslovil s možností spolupráce. „A protože je Petr neskutečně přesvědčivý člověk tak jsem mu na to ráda kývla.“

Momentálně je Agata na mateřské dovolené , ale přesto část svého vyšetřeného času věnuje práci v Informačním centru pro mládež.

Kalendář akcí

Co nového na Facebooku?