Realizované akce v roce 2017


Seznam akcí realizovaných všemi organizačními jednotkami občanského sdružení Petrklíč help v roce 2017.

18.2.2017 Kraków – study visit – mládežnické výměny

Návštěva Krakowa. Příprava mládežnické česko-polské výměny.

 

19.– 25. 2.2017 Mezinárodní konference o mládeži Jablunkov

V penzionu Stará Ameryka konala konference pracovníků s mládeží. Pozvání přijali hosté napříč kraji, včetně vedoucího Odboru pro mládež MŠMT Michala Urbana. Hojná byla účast delegátů z partnerských měst programu SAD v Polsku a setkání tak mělo mezinárodní charakter. Hlavními otázkami, na které jsme se všichni společně se snažili najít odpověď, byly: Jak se přiblížit mladým lidem? Jaké jsou silné stránky nynější koncepce práce s mládeží a kde jsou naopak její slabiny? A existují i nějaká rizika?

 

27.2.2017 Post Bellum – workshop na téma Kolektivizace 28

Workshop „Den, kdy se mlčelo“ se zabývá proměnou české vesnice během kolektivizace. Uvádíme studenty do kontextu doby, přinášíme témata svobodné vůle, mlčící (konající) většiny, osobní statečnosti, lidských práv. Program proběhl na Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba

 

10.-12.3. 2017 Košařiska – bojovka pro tým dobrovolníků Jednoho světa (15 osob).                                                                                                                                                      

Třídenní setkání mladých lidí, kteří mají zajímavé nápady, ale nemají dost odvahy a zkušeností k jejich realizaci. Cílem tohoto setkání bylo podpořit jejich motivaci a prostřednictvím koučování je dovést od nápadu k projektu. Během setkání byli přítomni i úspěšní mladí realizátoři mládežnických projektů, kteří se podělí o své zkušenosti.

 

21.3. 2017 – Živá knihovna “Umění spolupráce? Komunikace!”

Živá knihovna je vzdělávací aktivita pro mládež a veřejnost. Mladým lidem přibližujeme příběh/profesi. Jednalo se o krátká 20 minutová povídání u stolu se 3-4 posluchači, kterým „živé knihy“ představili svou profesi, řekli, co jim to přináší a odpovídali na doplňující otázky. Dopoledne proběhla akce pro školy a odpoledne pro veřejnost.

 

2017 Mezinárodní čaj o páté v čajovém klubu Laja

V pátek se v útulném a exotickém prostředí čajového klubu Laja konalo pod záštitou ICM Český Těšín po dlouhé době první z mnoha plánovaných setkání s dobrovolníky Evropské dobrovolné služby. Setkání neslo příznačný název „Tea at Five!“. Pozvání přijali Alina Davtyan a Aleta Serobyan z Arménie, Aliona Ramaneika z Běloruska a Hannes Christ z Německa.

 

20.3. -9.4. 2017 Jeden svět Třinec/Český Těšín/Karviná

V březnu se Petrklíč zapojil do celorepublikových projekcí lidskoprávních dokumentů zaměřených na témata migrace, ukrajinský konflikt, stáří a ekologie. Po vybraných filmech následovala debata s hosty – odborníky na danou tématiku. Kromě úvodního happeningu na třineckém náměstí probíhaly také školní filmové projekce s diskusemi, výstavy, vyhodnocení literární soutěže, „Živá knihovna“ a koncert v Knihovně Třinec.

Projekce navštívilo celkem 2269 žáků a studenů. Třinci: 27. 3. – 7. 4. a 12. 4. v Kině Kosmos /1710 návštěvníků/ Český Těšín: 3. – 7. 4. Kulturně-vzdělávacím centru KVC, Klub Dziupla, Gymnázium s polským jazykem vyučovacím (v rámci Dne Tolerance) /343 návštěvníků/ Karviná: 5. – 6. 4. Gymnázium Karviná /216 návštěvníků/.

 

31.3. 2017 Teatr z Sąsiedztwa: Jastrzebie Zdrój

Krásná krajina z parku a historického domova se stala konceptem projektu “ Divadlo

Sousedství“ v rámci mládežnické iniciativy. Mladí od 13 do 30 let věku žáků a absolventů školního týmu č. 9 Dr. Santa Witczaka vytvořili projekt, který se zamýšlel nad společenskými postoji a zvýšením smyslu pro místní identitu mladých lidí. V rámci akce se konalo několik setkání mládeže s divadelními odborníky.

 

17.-21.4.2017 Týden Země – Český Těšín, Karviná, Cieszyn

Na programu jsme se podíleli svým stánkem, ve kterém si mohli ti nejmladší vyzkoušet vytvářet z recyklovaných materiálů nové věci, vypěstovat vlastní rostliny, a jiné aktivity související s přírodou a její ochranou.

 

21.4. 2017 Těšínský Majáles

Hipíci převzali vládu nad městem. Desátý ročník Majálesu proběhl ve stylu hippies. Tomu odpovídalo i oblečení jednodenních panovníků, jejich poddaných, ale také dramaturgická linka programu. Jako pokaždé se účastníci i diváci mohli těšit na průvod městem od Gymnázia Josefa Božka až na náměstí, kde v deset hodin dopoledne starosta Vít Slováček předal dočasně klíče od města studentům, kteří se chystají na zkoušku dospělosti. Na náměstí pak pokračoval bohatý program, na který navázaly odpolední a večerní akce v areálu Brusírny. ICM si pro studenty připravil stánek s prospekty, relaxační koutek, a společné hry.

 

 

29.4.-1.5. 2017 Český Těšín – Víkendovka pro tým novinářů „Kino na hranici“ (18 osob).                                                                                                                             

Pravidelná akce našeho spolku, která má za cíl podpoří mediální kompetence mladých lidí.

 

3.5. Workshop – solidarita Třinec a Český Těšín 30

V rámci Týdne mládeže pořádalo ICM Český Těšín dvě workshopová setkání mladých lidí nad tématem solidarita. Workshopy proběhly na gymnáziu v Třinci a v kulturním a

vzdělávacím centru v Českém Těšíně. Cílem setkání bylo záživnou formou seznámit s teoretickým konceptem solidarity francouzského sociologa Françoise Dubeta a mapovat solidární situace v životě mladých. Zároveň jsme diskutovali o podmíněné a nepodmíněné solidaritě. V Třinci jsme pracovali s 32 studenty místního gymnázia a v Českém Těšíně v komorní atmosféře šesti osob s členy mládežnické rady Český Těšín.

 

5.5.2017 Paměť národa – workshop kolektivizace Ostrava

Workshop „Den, kdy se mlčelo“ se zabývá proměnou české vesnice během kolektivizace. Uvádíme studenty do kontextu doby, přinášíme témata svobodné vůle, mlčící (konající) většiny, osobní statečnosti, lidských práv. Program proběhl v kulturním středisku PANT v Ostravě pro ZŠ Velká Polom.

 

12.-14.5.2017 Bartošovice- Víkendovka pro mladé – rozvoj osobnosti (20 osob).

Třídenní Inkubátor nápadů, na kterém se setkali mladí, kteří se podílejí nebo se chtějí aktivně podílet na dění ve své škole a ve svém okolí. Akce byla určena středoškolákům, jež mají chuť poznat své silné stránky, učit se pracovat v týmu, hledat zdroje či pracovat na svém projevu. Účastníkům jsme ukázali jak zrealizovat svoje nápady a projekty, a jak na to. To vše v uvolněné a neformální atmosféře plné nových zážitků a zábavy.

 

 

16.5.2017 Den Země Kopřivnice

Na programu jsme se podíleli svým stánkem, ve kterém si mohli ti nejmladší vyzkoušet vytvářet z recyklovaných materiálů nové věci, vypěstovat vlastní rostliny, a jiné aktivity související s přírodou a její ochranou.

 

 

13.5.2017 Férová snídaně Bartošovice a Český Těšín

V květnu se  Petrklíč zapojil do celostátního projektu Férová snídaně. Ve spolupráci s čajovnou Laja v Těšíně připravili mladí neformální setkání – „snídani“, jehož účelem bylo podpořit a zpropagovat koncept fair trade potravin. Jedinou podmínkou účasti tak bylo, aby si lidé donesli své vlastní domácí, fair trade či bio potraviny.

 

 

13.6.2017 Film Zywobyci przi granicy

Filmová projekce našeho autorského filmu „Żywobyci przy granicy. Babskie godki z obu strón Olzy“. Dokument pojednává o běžném životě v pohraničí, tak jak jej líčí ženy, které se narodily ve stínu hranice v letech 1930 až 1950.

 

 

20.6. 2017 Na in-line po Karviné

Členové Petrklíč se podíleli jako dobrovolníci na druhém ročníku této akce ve spolupráci s Mládežnickou radou Karviná a magistrátem města Karviná. Na rozdíl od prvního ročníku měli možnost zúčastnit se také skateboardisté a longboardisté. Počet zúčastněných narostl až na bezmála 300 lidí.

 

24.6.2017 Gastrofestival, Třinec

Jako partneři projektu jsme se podíleli na čajovém koutku.

 

 1.-2. 7.2017 Festival Svátek čaje, Český Těšín

Hlavní náplní projektu byly převážně degustace. Mohli jste navštívit a hlavně ochutnat například Zapomenuté žluté čaje, originální čaje převážně ze zemí Čína a Japonsko nebo příprava všemi oblíbená degustace Gyokura z různých typů vod. Celý program také doprovázely hudební výstupy a koncerty, které se střídaly nejen na pódiu, ale i v rotundě, kde vystupovali převážně místní, ale i velice známí umělci jako jsou Digderidoo duo, Koncert na gongy nebo Za hranicemi ticha, které podnítili pohodovou a příjemnou atmosféru. Nesměly také chybět různé workshopy pro všechny věkové kategorie. Mezi nejnavštěvovanější patřilo převážně Taichi, Živá knihovna, Jóga smíchu nebo třeba lisování Pu-erhu. A aby toho nebylo málo, byla možnost také navštívit besedy, které nebyly jenom o čajích a kultuře s tím spojené, ale také i o cestování.

 

 

14.-21.7.2017 Telavi, Gruzie – Studijní pobyt

Členové Petrklíč help se zástupci města Karviná se ve dnech 14.-21.7.  zúčastnili školícího kurzu v Gruzii podpořeného z programu Erasmus+. Cílem školení bylo seznámit se s jednotlivými mládežnickými aktivitami v Gruzii a porovnat je se zkušenostmi dalších účastníků z Arménie, Česka a Polska. Zároveň to byl příležitost odprezentovat na mezinárodní úrovni těšínské zkušeností s vedením mládežnické rady, s mládežnickými iniciativami a prioritami, které naše mládež má.

 

 

15.9.2017 Dobrovolná sbírka Světluška

Dva dobrovolníci se podíleli na sbírce pro nevědomé.

 

26.-27.9.2017 Kopřivnice – víkendový pobyt – rozvoj osobnosti (15 osob).

Náplní pobytu bylo vzájemné poznávání členů, teambuilding, neformálně-vzdělávací aktivity, workshopy připravující členy na dobrovolnické akce. Většina projektů, které se naplánují na víkendovém pobytu, je pak v průběhu roku realizována a tvoří hlavní výstup z činnosti klubu. Vytvářejí se zde pracovní skupiny a podrobné koncepty projektů. Pobytu se zúčastnili také cizinci pobývající u nás na základě EDS, zástupci polské mládeže.

 

15.10.2017 72 hodin dobrovolnická akce – výsadba stromů

Vysadili jsem v rámci této celorepublikové akce 15 ovocných stomů.

 

8.-16.10.2017 Poronin – OFF YOUR LINE – výměna mládeže

Tématem mládežnické výměny bylo bezpečné chování na internetu. 33 mladých lidí ve věku od 13-16 let vytvářelo desatero bezpečného chování a diskutovalo o nástrahách internetu. Výměny se účastnili mladí z Polska, Litvy a České republiky.

 

3.-5.11.2017 Karviná – výjezdní pobyt mládeže – 20 osob

Výjezdní pobyt pro mládež byl zaměřen na osobnostní rozvoj, dobrovolnictví, lidská práva a projektový management.

 

7.12. Snow film fest

Na Snow Film Festu jsme promítli to nejlepší o skialpinismu a zimě, co bylo zdokumentováno ve spolupráci s Expediční kamerou a SFF festivalem, který nám pomohl i s propagací. Do příprav byli zapojeni mládežníci z Rady a získali tak nové kompetence.

Realizované akce v roce 2016


Seznam akcí realizovaných všemi organizačními jednotkami občanského sdružení Petrklíč help v roce 2016.

15.-17.1. 2016 Košařiska – bojovka pro tým dobrovolníků Jednoho světa (10 osob).                                                                                                                                                     

Třídenní setkání mladých lidí, kteří mají zajímavé nápady, ale nemají dost odvahy a zkušeností k jejich realizaci. Cílem tohoto setkání je podpořit jejich motivaci a prostřednictvím koučování je dovést od nápadu k projektu. Během setkání budou přítomni i úspěšní mladí realizátoři mládežnických projektů, kteří se podělí o své zkušenosti.

 

 

17.3. -20.3. 2016 Jeden svět Třinec

V březnu se Petrklíč zapojil do celorepublikových projekcí 10 snímků zaměřených na témata migrace, ukrajinský konflikt, stáří a ekologie. Po vybraných filmech následovala debata s hosty – odborníky na danou tématiku. Kromě úvodního happeningu na třineckém náměstí probíhaly také školní filmové projekce s diskusemi, výstavy, vyhodnocení literární soutěže, „Živá knihovna“ a koncert v Knihovně Třinec.

 

 

29.3. 2016 Změna image města Karviná

V březnu 2016 byli 2 členové Petrklíč, Marcela Střešňáková a Jakub Hodulík, přizvání na jednání o vytvoření nové image města Karviné. Společně s představiteli institucí a organizací, které bezprostředně ovlivňují město, jsme pod vedením Tomáše Avrata vypracovali nástin budoucí image. V budoucnu město plánuje pokračovat v této aktivitě formou schůzek promísených pracovních skupin.

 

 

31.3. 2016 Diskuse z cyklu Napříč EU – Migrační krize, Karviná

V rámci podpory strukturovaného dialogu s mladými se Petrklíč zapojil do krajského projektu Napříč EU, tedy cyklu diskusí pro mladé, které se měly týkat jednotlivých problematik EU. Zvolili jsme poměrně kontroverzní téma, a to Migrační krizi. Mladí lidé měli možnost si vyslechnout úvod do problematiky prostřednictvím prezentace Eurocentra a Europe direct Ostrava, po kterém následovala diskuse s hosty. Naše pozvání přijal europoslanec Jiří Pospíšil, Syřan aktivní člen tuzemské syrské komunity, Assem Atassi a student, který pomáhal v uprchlických táborech, Dominik Obruča. Akce se zúčastnilo na 40 mladých lidí, což byla jedna z největších účastí mezi všemi proběhlými diskusemi napříč krajem. Na základě diskuse byla vypracována stanoviska mladých k tématu, která byla doformulována na závěrečné konferenci.

 

 

22.4. -24.4. Kopřivnice – Víkendovka pro mladé – rozvoj osobnosti (20 osob).

Třídenní Inkubátor nápadů, na kterém se setkali mladí, kteří se podílejí nebo se chtějí aktivně podílet na dění ve své škole a ve svém okolí. Akce byla určena středoškolákům, jež mají chuť poznat své silné stránky, učit se pracovat v týmu, hledat zdroje či pracovat na svém projevu. Účastníkům jsme ukázali jak zrealizovat svoje nápady a projekty, a jak na to. To vše v uvolněné a neformální atmosféře plné nových zážitků a zábavy.

 

22.4. 2016 Den Země Karviná

Na programu Dne Země v Karviné se Petrklíč podílel svým stánkem, ve kterém si mohli ti nejmladší vyzkoušet vytvářet z recyklovaných materiálů nové věci, vypěstovat vlastní rostliny, a jiné aktivity související s přírodou a její ochranou. V prostorách Dobrovolnického centra pak probíhala prezentace problematiky palmového oleje. Po skončení programu na fryštátském náměstí členové společně vysadili strom klubu.

 

 

29.4.-1.5. 2016 Kopřivnice – Víkendovka pro tým novinářů „Kino na hranici“ (18 osob).                                                                                                                            

 

 

14.5. 2016 Férová snídaně Karviná a Český Těšín

V květnu se  Petrklíč zapojil do celostátního projektu Férová snídaně. Ve spolupráci s kavárnou FAIR v Karviné a čajovnou Laja v Těšíně připravili mladí neformální setkání – „snídani“, jehož účelem bylo podpořit a zpropagovat koncept fair trade potravin. Jedinou podmínkou účasti tak bylo, aby si lidé donesli své vlastní domácí, fair trade či bio potraviny.

 

 

21.6. 2016 Na in-line po Karviné

Členové etrklíč se podíleli jako dobrovolníci na druhém ročníku této akce ve spolupráci s Mládežnickou radou Karviná a magistrátem města Karviná. Na rozdíl od prvního ročníku měli možnost zúčastnit se také skateboardisté a longboardisté. Počet zúčastněných narostl až na bezmála 300 lidí.

 

25.- 27. 6. 2016 Vícedenní akce na lodích

První den členové Petrklíč odjeli do Vítkova, kde se ubytovali v místním kempu. Druhý den se na lodích přesunuli do Žimrovic. Ve volném čase se pak věnovali sportovním aktivitám. Hlavní náplní posledního dne byl sjezd řeky Moravice. Odpoledne pak celá skupina odjela domů do Ostravy. Program zaplnili studenti sportovními aktivitami a workshopem na téma tvořivost středoškolské mládeže. Dále jsme hovořili o vzájemné toleranci, empatii a spolupráci. Závěrem jsme pak probrali sociální rozdíly ve společnosti ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám.

 

28.6. Outdoorový den v Beskydech

Členové Petrklíč vlakem a autobusem dojeli do Trojanovic. Lanovkou se pak nechali vyvézt na Pustevny. Poté se vydali až na Radhošť. Cestu zpět do Ráztoky studenti sjeli na vypůjčených koloběžkách. Po náročném sjezdu se pak posilnili obědem a následoval workshop na téma tvořivost středoškolské mládeže. Poté se středoškoláci vrhli do Tarzanie, kde absolvovali, někteří více, někteří méně náročnou trasu v lanoví. Cestou zažili spoustu legrace a navzájem se povzbuzovali při zvládání obtížnějších úseků. Závěrem jsme pak probrali sociální rozdíly ve společnosti ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám. Dále jsme hovořili o vzájemné toleranci, empatii a spolupráci.

 

2.-3. 7. Festival Svátek čaje, Český Těšín

Hlavní náplní projektu byly převážně degustace. Mohli jste navštívit a hlavně ochutnat například Zapomenuté žluté čaje, originální čaje převážně ze zemí Čína a Japonsko nebo příprava všemi oblíbená degustace Gyokura z různých typů vod. Celý program také doprovázely hudební výstupy a koncerty, které se střídaly nejen na pódiu, ale i v rotundě, kde vystupovali převážně místní, ale i velice známí umělci jako jsou Digderidoo duo, Koncert na gongy nebo Za hranicemi ticha, které podnítili pohodovou a příjemnou atmosféru. Nesměly také chybět různé workshopy pro všechny věkové kategorie. Mezi nejnavštěvovanější patřilo převážně Taichi, Živá knihovna, Jóga smíchu nebo třeba lisování Pu-erhu. A aby toho nebylo málo, byla možnost také navštívit besedy, které nebyly jenom o čajích a kultuře s tím spojené, ale také i o cestování.

 

 

16.-18.9. Český Těšín – víkendový pobyt – rozvoj osobnosti (10 osob).

Náplní pobytu bylo vzájemné poznávání členů, teambuilding, neformálně-vzdělávací aktivity, workshopy připravující členy na dobrovolnické akce. Většina projektů, které se naplánují na víkendovém pobytu, je pak v průběhu roku realizována a tvoří hlavní výstup z činnosti klubu. Vytvářejí se zde pracovní skupiny a podrobné koncepty projektů. Pobytu se zúčastnili také cizinci pobývající u nás na základě EDS, zástupci polské mládeže. Co jsme se v projektu naučili: Zlepšili jsme si schopnost spolupráce a komunikace. Úroveň této schopnosti zdůrazňuje fakt, že jsme dokázali plně zapojit do programu své polské partnery. Naučili jsme se respektovat navzájem, naslouchat si a ocenit úspěchy a dobré nápady své i druhých. Zlepšili jsme si schopnost projektování a realizace nápadů. Někteří z nás se naučili pracovat s potřebami posluchačů při jejich prvním workshopu.

 

Září 2016 Rysovi na stopě, Břídličná

Tři samostatné terénní exkurze s odborníkem na velké šelmy Jiřím Benešem z Hnutí Duha do CHKO Jeseníky. Účastníci si mohli vyzkoušet základy stopování, vyrobit si odlitky stop, vyzkoušeli si práci se sledovacím zařízením, ale také s turistickou mapou. Akce se účastnily děti, mládež i dospělí zájemci.

 

Září 2016 Mezinárodní noc pro netopýry, Břídličná

Odpolední setkání zájemců o přírodu s odborníkem z PřF UP Olomouc. Povídání a promítání k tématice ochrany netopýrů v ČR, společná výroba netopýrovníků – netopýřích budek, práce s ultrazvukovým detektorem, setkání s handicapovaným netopýrem a společné večerní pozorování netopýrů v Břidličné.

 

 

20.9. 2016 Na in-line po Karviné 2016

V září roku 2016 se Petrklíč opět zapojil jako dobrovolnický tým do této již tradiční veřejné sportovní akce „Na in-line po Karviné“. V rámci této akce měli obyvatelé města napříč všemi generacemi příležitost projet se na kolečkových bruslích uzavřeným hlavním tahem městem. Tohoto ročníku akce se zúčastnilo 260 účastníků, což odpovídalo těm již proběhlým. Tradiční koncept akce jsme obohatili o program na Univerzitním náměstí.

 

Listopad 2016 Petice – Den studentstva

Členové Petrklíč se zapojili do výzvy Národního parlamentu dětí a mládeže, který vyhlásil petici za obnovení názvu státního svátku 17. listopadu na Mezinárodní den studenstva a Den boje za svobodu a demokracii. Petice byla později předána Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

 

3.12. Jarda Svoboda (Traband) z Prahy (40 posluchačů)

 

11.12. skupiny LONGITAL ze Slovenska (45 posluchačů).

Realizované akce v roce 2007


Seznam akcí realizovaných všemi organizačními jednotkami občanského sdružení Petrklíč help v roce 2007.

1.12.2007, sobota od 10:00 do 22:00
Anime
mimo jiné POMPOKO, GHOST N THE SHELL, a další.
Místo konání: Cieszyn, čajovna LAJA
Vstupné: dobrovolné

24.11.2007, sbota v 17:30
Dva
Divadelní vystoupení divadelního spolku Prkno z Veverské Bítýšky
Místo konání: Český Těšín, KASS
Vstupné: 30 Kč

10.11.2007, sobota od 12:00 do 20:00
Večer španělského a mexického filmu
Promítání filmů Amores Peros, Mexická jízda, Sex a Lucia
Přednáška k jednotlivým filmům a přiblížení španělské a mexické kinematografie
Místo konání: Cieszyn, čajovna LAJA
Vstupné: dobrovolné

2.11.2007, pátek v 17:30
Autorské čtení českých a polských autorů
Čtená tvorba regionálních autorů, 80 min.
Prezentace dalšího čísla kulturně-umělecké revue SZTUCK 10 min
Místo konání: Český Těšín, KASS
Vstupné: dobrovolné

20.10.2007, sobota v 17:30
Poethicon
Vystoupení polské kapely inspirující se irským, romským, židovským, ruským a španělským folkem (90 min.)
Místo konání: Cieszyn, čajovna LAJA
Vstupné: 30 Kč

13.10.2007, sobota v 15:00
Večer s Milanem Kunderou
Přednáška o Milanu Kunderovi 15 min.
Čtení povídek Milana Kundery 15 min.
Promítání filmů Žert a Nesnesitelná lehkost bytí s provázený výkladem Petra Kantora z Masarykovy univerzity. (200 min.)
Místo konání: Český Těšín, KASS
Vstupné: dobrovolné

6.10.2007, sobota v 17:30
Autorské čtení českých a polských autorů
Čtená tvorba regionálních autorů, 80 min.
Taneční vystoupení břišních tanečnic 15 min.
Prezentace dalšího čísla kulturně-umělecké revue SZTUCK 10 min.
Místo konání: Cieszyn, čajovna LAJA
Vstupné: dobrovolné

5.10.2007, pátek v 17:30
Japonský večer
Přednáška o Japonsku 30 min.
Vystoupení Malého divadla Kjógenu 40 min.
Výstava japonských artefaktů.
Degustace japonských čajů.
Místo konání: Český Těšín, KASS
Vstupné: 40 Kč

28.8.2007, úterý
Prázdniny dětem
Žonglování a tvůrčí workshopy
Místo konání: Třinec, Městská knihovna

21.7.2007, sobota od 11:00 do 15:00
Klaunský triatlon
Místo konání: Jablunkov, Areál Ameryka

19.6.2007, úterý
Sblížení 2007: Mezinárodní festival tvorby mladých
Vystoupení školských a znevýhodněných tvůrčích skupin.
Místo konání: Český Těšín, Těšínské divadlo

16.6.2007, sobota v 14:00
Country Piknik
Žonglování a výroba žonglovacích balónků
Místo konání: Třinec, U Baránků

1.6.2007, pátek v 14:00
Den dětí
Spousta her – chození na chůdách, skákání v pytli, výroba žonglovacích balónků, házení na plechovky a do kaktusu.
Místo konání: náměstí Český Těšín

Březen až duben 2007
Aktuální nabídka pro veřejnost

28.3.2007, středa v 18:00
Literární večer českých a polských autorů
Tvorba autorů z Těšínska – v rámci programu bude představeno druhé číslo těšínské umělecko-kulturní revue „SZTUCK“.
Místo konání: Český Těšín – Městská knihovna na Ostravské

28.3.2007, středa v 8:00
Dílna tvůrčího psaní
Jak najít téma pro psaní, textově zpracovat nápad a nakonec vše vydat? Otázky zodpoví dílna, na které si každý účastník prakticky vyzkouší tvůrčí techniku psaní a dozví se o možnostech publikování a tvorbě časopisu.
Místo konání: Český Těšín – Městská knihovna na Ostravské

Realizované akce v roce 2006


Seznam akcí realizovaných všemi organizačními jednotkami občanského sdružení Petrklíč help v roce 2006.

17. listopadu 2006, pátek v 17:30
Vesnice, Divadelní spolek MHT
Příběh evangelisty Metoda, který prostřednictvím víry spojí outsidery vesnice a zachrání ji od pohromy.
Místo konání: Český Těšín

16. listopadu 2006, čtvrtek
Workshopy rétoriky pro ZŠ Pod Zvonkem
Místo konání: Český Těšín

15. listopadu 2006, středa
Workshopy rétoriky pro ZŠ Ostravská
Místo konání: Český Těšín

14. listopadu 2006, úterý
Školení „Syndrom vyhoření“ pro vedoucí NNO
Místo konání: Ostrava

11. listopadu 2006, sobota v 17:30
Kytaristi ZUŠ Český Těšín
Unikátní hudební těleso složeno z 10ti kytaristů.

4. listopadu 2006, sobota v 17:30
Misionáři, Divadlo Prádelna
Three-men-show o putování třech kosmonautů, kteří se snaží prezentovat planetu Zemi v daleké galaxii. Jejich snaha naráží na omezené prostředky, vlastní obsese a vady na vlastním charakteru. Tisíce světelných let od domova se musí vypořádat s absencí žen nebo Vánocemi.
Místo konání: Rosice

30. října 2006, pondělí
Divadlo pro ZŠ Poruba
Místo konání: Ostrava

30. října 2006, pondělí
Divadlo pro ZŠ Horní Suchá
Místo konání: Horní Suchá

28. října 2006, sobota v 17:30
Poethicon (PL) – hudební večer
Skupina POETHICON hudebně ztvárňuje tvorbu básníků z Těšínského Slezska a při své tvorbě se inspiruje irským, romským, židovským, ruským a španělským folkem.
Složení skupiny:
Mariusz Śniegulski – kytara, zpěv, texty, hudba
Daniel Pancerz – klávesy, hudba
Agnieszka Skoczylas – housle, zpěv, Justyna Urbanek – violoncello.
Místo konání: Galerie Půda – Kass „Střelnice“ Český Těšín

16. října 2006, pondělí
Divadlo pro SPŠ Vítkovice
Místo konání: Ostrava

12. října 2006, čtvrtek
Divadlo pro ZŠ Vendryně

10. října 2006, úterý
Workshopy rétoriky pro ZŠ Šumbark
Místo konání: Havířov

9. října 2006, pondělí
Workshopy rétoriky pro ZŠ Poruba a SPŠ Vítkovice
Místo konání: Ostrava

7. října 2006, sobota v 17:30
Filmová projekce s přednáškou a besedou u kávy: Prolomit vlny (režie: Lars von Trier, 1996)
Přímočaré a zároveň mnohovrstvé milostné drama odehrávající se v malé konzervativní zapadlé vesničce v severním Skotsku. Trier přináší mimořádně kontrastní obrazy vášně, pochopení, zázraků, lásky a pokory, které odhalují duši postav.
Velká cena v Cannes, nejlepší film na MFF v Sarajevu 96, Felix za nejlepší evropský film roku, Cesar za nejlepší zahraniční film, nominace herečky Emily Watsonové na Oscara.
Místo konání: Galerie Půda – Kass „Střelnice“ Český Těšín

5. října 2006, čtvrtek
Workshopy rétoriky pro Dětský parlament
Místo konání: Český Těšín

29. září 2006, pátek
Workshopy rétoriky pro ZŠ Vítkov

28. září 2006, sobota v 10:00 až 22:00
Anime festival
Přehlídka japonských animovaných filmů a seriálů Anime. Mimo jiné Animation runner Kuromi, Gunbuster, Hrob světlušek, Jin Roh, Petit Cossette s přednáškami.
Místo konání: Galerie Půda – Kass „Střelnice“ Český Těšín

16. září 2006, sobota v 20:00
Čajový obřad
Předvedení tradičního čajového obřadu členy japonské školy URASENKE z Prahy. Pro zájemce jsou připraveny praktické workshopy přípravy a pití mača čaje od 15:00 – 18:00.
Místo konání: Galerie Půda – Kass „Střelnice“ Český Těšín

8. září 2006, sobota v 17:30
Literární večer
Tvorba autorů z Těšínska – v rámci programu vystoupí břišní tanečnice a bude prezentováno první číslo těšínské revue „SZTUCK“.
Místo konání: Galerie Půda – Kass „Střelnice“ Český Těšín

5.8. – 12.8. 2006
Tábor s Harrym Potterem
Místo konání: Malenovice

17. června 2006, sobota v 17:00
Filmová projekce s přednáškou a besedou u kávy: Prolomit vlny (režie: Lars von Trier, 1996)
Místo konání: Galerie Půda – Kass „Střelnice“ Český Těšín

30. května 2006, úterý v 18:30
Divadlo Tramtarie – Embryo aneb Automobily Východních Čech
Hra současného dramatika Pavla Drábka vznikla před momentálně nejproslulejším autorovým opusem, cenou Alfréda Radoka ověnčenými Akvabelami, obsahově se jedná o jejich pokračování.
Místo konání: Galerie Půda – Kass „Střelnice“ Český Těšín

27. května 2006, sobota v 18:30
Divadelní spolek MHT – Vesnice
Příběh evangelisty Metoda, který prostřednictvím víry spojí outsidery vesnice a zachrání ji od pohromy.
Místo konání: Galerie Půda – Kass „Střelnice“ Český Těšín

29. dubna 2006, sobota v 18:30
Divadelní představení: Divadlo Prádelna – Misionáři
Three-men-show o putování třech kosmonautů, kteří se snaží prezentovat planetu Zemi v daleké galaxii.
Jejich snaha naráží na omezené prostředky, vlastní obsese a vady na vlastním charakteru.
Tisíce světelných let od domova se musí vypořádat s absencí žen nebo Vánocemi.
Místo konání: Galerie Půda – Kass „Střelnice“ Český Těšín

28. dubna 2006, pátek v 18:30
Literární večer českých a polských autorů
Poezie autorů z Těšínska – v rámci programu bude pokřtěno i první číslo těšínské revue „SZTUCK“
Místo konání: Galerie Půda – Kass „Střelnice“ Český Těšín

1. dubna 2006, sobota v 17:00
Japonský večer – divadlo – přednáška – čaj
Malé divadlo Kjógen: komická divadelní představení „Student a volavka“ (15 min.) a „Mnich, kostra a její obal“ (15. min).
Přednáška o Japonsku – vyprávění MgA. Petra Kantora z jeho cest po Japonsku a vysvětlení zásad čajového obřadu
Výstava japonských artefaktů – kimono, masky, čajové nářadí, fotografie
Místo konání: Galerie Půda – Kass „Střelnice“ Český Těšín

26. ledna 2006
Setkání redakční rady nově vzniklé revue SZTUCK

24. ledna 2006
Školení „Syndrom vyhoření“ pro staniční sestry
Místo konání: Olomouc

Realizované akce v roce 2005


 

Seznam akcí realizovaných všemi organizačními jednotkami občanského sdružení Petrklíč help v roce 2005.

12. prosince 2005
Školení „Týmová spolupráce“ pro pracovníky pomáhajících profesí
Místo konání: Jičín

2. prosince 2005
Základy rétoriky aneb jak správně mluvit na veřejnosti pro žáky ZŠ
Místo konání: Třinec

1. prosince 2005
Studentské participace – školení pro studenty středních škol
Místo konání: Třinec

17. listopadu 2005
Filmový maratón
Spoluorganizace 11 hodinového promítání trilogie „Pána prstenů“
Místo konání: Český Těšín

29. října 2005
Studentské participace – školení pro studenty středních škol
Místo konání: Český Těšín

26. října 2005
Základy rétoriky aneb jak správně mluvit na veřejnosti pro studenty
Místo konání: Český Těšín

25. října 2005
Školení „Syndrom vyhoření“ pro pracovníky pomáhajících profesí
Místo konání: Jičín

18. října 2005
Školení „Psaní projektů“ pro pracovníky pomáhajících profesí
Místo konání: Jičín

30. června 2005
Festival mladých
Oběti v objetí anglického humoru – loučení se školním rokem – turnaj v šipkách a stolním fotbalu, vystoupení Djembé sexy, filmové projekce
Místo konání: Český Těšín

18. června 2005
Etno festival
Vystoupení etno skupin a fire show
Místo konání: Bystřice nad Olší

14. května 2005
Workshopy žonglování, malování a práce s bičem
Místo konání: Český Těšín

30. dubna 2005
Workshop tvůrčího psaní
Místo konání: Český Těšín

27. března 2005
Zahájení výstavy sociální fotografie v kulturním domě Trisia
Místo konání: Třinec

23. března 2005
Beseda s herci o recitaci
Příprava na krajskou soutěž

10. března 2005
Recitační soutěž