Školní časopis roku

Tradiční celorepubliková soutěž Školní časopis roku. Jedná se o postupovou soutěž školních časopisů a novin, do které se mohou přihlásit redakce základních i středních škol a zájmových oddílů. Účast v celorepublikovém kole je podmíněna úspěšným umístěním v krajském kole.

Svátek čaje

Svátek čaje je multikulturní festival, který se od roku 2009 pravidelně koná v Těšíně. Návštěvníci se mohou těšit na širokou paletu čajových degustací, připravených čajovými mistry z Čech, Polska i Slovenska, workshopů, koncertů a cestovatelských setkání, kterými je provedou ti největší nadšenci.

Najdi cestu a získej peníze pro svůj neziskový projekt…

Iniciativa mládeže je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou iniciují, vytvoří a realizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti.

ICM

Informační centrum pro mládež Český Těšín podporuje, informuje, nasměruje, poradí a pomůže. Poskytuje vše co může mladý člověk potřebovat pro svůj rozvoj. Prodáváme ISIC a ITIC, zdarma poskytujeme informace, wifi, internet, kopírování a mnoho dalšího.

Jeden svět

Jeden svět je mezinárodní festival dokumentárních filmů věnovaných problematice lidských práv. Během festivalu je udělována mezinárodní lidskoprávní cena Homo Homini určená osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů. ​

Přeshraniční dobrovolnické centrum

Představuje pravidelnou činnost, v rámci které se mladí lidé z polského a českého Těšína připravují na dobrovolnou práci pro místní komunitu. V rámci činnosti se seznamují s občanskými aktivitami, s aktivitami města a mezi sebou navzájem.