I want to europe

Right here you could find each international youth exchange what we realized or those that we are currently realizing or planing. If you are in age between 13 and 25 so it’s just for you! Within exchange you could met a lot of similarly thinking people and work with them on intristing topics. Also this exchanges give you much experiences, enjoyments and fun!

Jsem mladý do 25 let a zajímám se o konkrétní téma (kultura, společnost, sport, ekologie, volný čas, dobrovolnictví, lidská práva, a další)

Zde najdete mezinárodní výměny mládeže, které jsme realizovali, realizujeme nebo plánujeme. Pokud jsi ve věku od 13 do 25 let můžeš se také zapojit. V rámci výměny můžeš potkat podobně smýšlející mladé lidi a pracovat na tématu, který tě zajímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit.

Jsem dobrovolník, věnuji se práci s mládeží, mám chuť se vzdělávat.

Umožníme vám zapojení do mezinárodních školeníseminářů, studijních návštěv a praktické stáže. Získáte možnost zkvalitňovat svou práci s mládeží, vyměňovat si zkušenosti a dobrou praxi, navazovat či zkvalitňovat partnerství a připravovat společné projekty.

Chci být aktivní

Lokální dobrovolnictví

Hledáme ochotné zájemce o pravidelnou i  jednorázovou dobrovolnickou práci. Dobrovolník se obvykle věnuje jedné nebo několika pravidelným činnostem, většinou jednou týdně 1-2 hodiny. Jednorázové akce se připravují delší čas dopředu ve společném týmu. Každý si může vybrat oblast, která mu vyhovuje a je mu vlastní.

Příprava kulturních festivalů

Administrativní činnost

Propagace aktivit sdružení

Práce v informačním centru pro mládež

Evropské dobrovolnictví

Dáváme jedinečnou příležitost vyrazit na 2-12 měsíců do zahraničí a pracovat jako dobrovolník v neziskové nebo státem zřizované organizaci. Dobrovolníkem se může stát člověk ve věku 18 až 25 let. 

Dobrovolníci zapojení do EVS pracují na plný úvazek a na oplátku mají hrazeno ubytování a stravování, pojištění, cestovní náklady, případná víza a očkování a kapesné, které se liší podle jednotlivých zemí. Účast v EVS je bezplatná, náklady hradí Evropská unie.

Dobrovolníci mohou pracovat v různých organizacích nebo sdruženích, které se zaměřují na oblasti jako je kultura, sport, sociální péče, historie, umění, ochrana obyvatelstva, ekologie, rozvojová spolupráce a další.

Plánované výjezdy Erasmus+

DOTACE: –
REALIZACE:  26/10/2018 – 4 /11/2018

Budeme probírat příběhy lidí, kterým hrozí diskriminace. Učíme se toleranci, empatii a chápání situací jiných lidí. Budeme ukazovat různé aspekty sociálního vyloučení a společně si povídat o tom, jak jim zabránit. …read more

erasmus+

Proběhlé výjezdy Erasmus+

DOTACE: –
REALIZACE:  19 – 26 /8/2018

Víte, jak hodně je pro Vás důležité  zdraví? Tak právě v tomto tématu proběhl Polsko – Slovensko – Rumunsko – Maďarský Erasmus v nádherné dolině Popradu v Łopata polska. Během Erasmu připravili  účastníci celkem tři kampaně, nichž dvě byly tzv. “street capaign” a jedna “online campaign”. Padly zde témata jako obezita nebo kouření.

erasmus+