O NÁS

Petrklíč help je mládežnická, vzdělávací a inovační nezisková organizace působící od roku 2005. Náš tým má bohaté zkušenosti s neformálním vzděláváním, dobrovolnictvím, rozvojem mladých lidí a jejich myšlenek, přeshraniční i mezinárodní spolupráci, ekologickou problematikou a participací mládeže. Máme také specializovaný podpůrný tým, který nabízí poradenství v oblasti politiky mládeže, rozvoje osobnosti a ekologie.

Vize

 • Být místem na Slezsku, kde lidé nalézají prostor ke kreativitě a příležitost k dobrovolnictví, rozvoji, poučení, odpočinku i zábavě.

Mise

 • Pomáháme mladým lidem uspět tím, že pro ně hledáme možnosti, jak realizovat jejich nápady.

Hodnoty

 • Věříme ve schopnosti mladých lidí.
 • Usilujeme o navázání osobního vztahu s každým návštěvníkem.
 • Rozvíjíme programy, které jsou ceněny pro svoji inovativnost, propracovanost, variabilnost, hravost a poučitelnost.
 • Nasloucháme nápadům našich návštěvníků.
 • Jsme otevřeni všem návštěvníkům.
 • Spolupracujeme a vážíme si práce jiných organizací.

CO  DĚLÁME?

Motto: Dáváme prostor kreativitě.
Petrklíč help je místem, kde mladí lidé nalézají prostor ke kreativitě a příležitost k dobrovolnictví, rozvoji, poučení, odpočinku i zábavě.Petrklíč help je mládežnická, vzdělávací a inovační nezisková organizace působící od roku 2005. Máme bohaté zkušenosti s neformálním vzděláváním, dobrovolnictvím, rozvojem mladých lidí a jejich myšlenek, přeshraniční i mezinárodní spolupráci, ekologickou problematikou a participací mládeže.
Co nabízíme?
Nabízíme pomoc, pokud chce mladý člověk zrealizovat svůj vlastní nápad (jednodenní akce, start-upy, workshopy apod.)Poskytujeme prostory, zkušenosti, materiální pomoc, aby se váš nápad podařil.Realizujeme akce pracovní, prožitkové, vzdělávací, výstavy, soutěže.Celoroční projekty i pravidelnou činnost realizujeme po celém Moravskoslezském kraji, zejména pak v Českém Těšíně, Třinci a Karviné.Působíme také na mezinárodním poli, kde se účastníme mezinárodních projektů s partnery z EU, Gruzie, Turecka a Velké Británie.

Co s Petrklíčem můžete?

 • absolvovat prožitkové programy, víkendovky nebo tábory s nejrůznější tématikou (přátelství, pomoc, komunikace, spolupráce, ekologie, kulinářství, příprava čajů);
 • cestovat s mongolskou jurtou a naučit se připravovat a pít zelený nebo černý čaj;
 • diskutovat a zajímat se o veřejný prostor při setkáních mládežnických rad v Třinci, Českém Těšíně a Karviné;
 • dotýkat se půdy v rámci ekologických a permakulturních aktivit – sezónní činnosti – výsev, zahradní kultivace, výroba domácí džemů, sklizeň plodin, přírodní stavební činnost – stavba slaměných balíků, bláta;
 • číst anglicky v naší anglické knihovně, kterou najdete v čajovně na Zamkowa 3 v Cieszyně;
 • hrát hry, při kterých poznáte, co ve vás je;
 • informovat se o možnostech mladých lidí v Informačním centru pro mládež;
 • pečovat o komunitní zahradu v Cieszynie;
 • organizovat a účastnit se festivalů Svátek čaje – multikulturní festival spojený s čajovou kulturou, Jeden svět – festival dokumentů o lidských právech, Týden Země – ekologický festival, Expediční kamera – celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech, Snow film fest – o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách;
 • školit se v oblastech měkkých kompetencí, neformálního vzdělávání a týmové spolupráce;
 • soutěžit se svými vrstevníky – soutěž časopisů – Školní časopis roku nebo hudebníků – Vylezte ze sklepů a garáží;
 • tvořit na nejrůznějších workshopech, kde stříháme, lepíme, barvíme …, kreativní a eko workshopy;
 • účastnit se mezinárodních výměn – kdy se setkává mládež ve věku 13-26 let z různých zemí Evropy – v rámci výměn se věnujeme vždy jednomu tématu, mladí lidé o něm diskutují a předávají si navzájem své zkušenosti a názory;
Petrklíč help provozuje:
 1. Informační centrum pro mládež – poskytujeme informace mladým lidem v Českém Těšíně na Frýdecké 32 v prostorech Domu dětí a mládeže.
 2. Čajovnu – kreativní a kulturní centrum spojené s čajovnou provozujeme v zámeckém areálu v Cieszynie na Zamkowe 3.
 3. PidiFarmu Petrklíč – ekologická pidi-farma, která se zaměřuje na ekologické a vzdělávací aktivity, kde si můžete vyzkoušet farmaření na zkoušku.

NAŠE ZKUŠENOSTI

ASPEKT přeshraniční spolupráce

Jde o propojení česko-polských dobrovolnických aktivit. Podporujeme reálné česko-polské kontakty mezi mladými, organizacemi a zastupitelstvy obou měst. Spojujeme lidský kapitál hraničních měst a zvětšujeme jeho sílu. Vycházíme ze zkušeností díky tomu, že sídlo naší organizace je v samém srdci historického regionu Těšínského Slezska, v místě, které je rozděleno řekou na českou část (Český Těšín 25 000 obyvatel) a polskou část (Cieszyn 30 000 obyvatel). Proto jednou z našich klíčových aktivit, kterou rozvíjíme je přeshraniční spolupráci mezi českými a polskými mladými lidmi.

ASPEKT neformálního vzdělávání

Jde o otevírání prostoru pro učení se a učení, jak přemýšlet o dění kolem nás.  Našim cílem je aktivní zapojení mladých do dění ve veřejném prostoru, což přeneseně znamená „opustit školní lavici a vyjít do ulic“.  Soustředíme se na druhého člověka, na společenství lidí, na komunikaci a skupinovou spolupráci, na postřehnutí té nejjednodušší a zároveň nejobtížnější hodnoty – mezilidského vztahu.

ASPEKT podpory podnikavosti

Jde o zvyšování zaměstnatelnosti mladých lidí a podporu budoucích pracovních příležitosti mladých lidí bez ohledu na limity hraničního regionu. Spolupracujeme na programu města Karviná a Slezské univerzity Business Gate Academy. Tento program představuje unikátní propojení firem se studenty (VŠ nebo SŠ), z kterého těží obě strany. Studenti (mladí lidé uplatní své znalosti ze studia při řešení reálného projektu a získají cenou praxi v oboru. Firmy dostávají vypracovaný projekt z oblasti marketingu, prodeje nebo IT.

ASPEKT iniciativ mládeže

Jde o vytvoření prostoru, v rámci kterého může mladý člověk realizovat své kreativní nápady a ověřit nové přístupy. Podporujeme mladé lidi, kteří přichází s iniciativami, které si sami navrhnou. Konzultujeme a řešíme organizační procesy, financování, analýzu regionálních potřeb mládeže, vč. střednědobých prognóz. Dále školíme a koučujeme mládež s cílem zvýšit jejich schopnost dokončit započaté iniciativy.

ASPEKT participace MLÁDEŽE

Jde o zapojení mladých lidí do aktivit místní komunity formou spolupráce s autoritami veřejného a neziskového života. Pracujeme s 80 aktivními mladými lidmi, kteří jsou členy mládežnických rad ve 3 městech (Karviná, Český Těšín, Třinec). V rámci realizace dílčích zájmových a neformálních aktivit se mladí učí komunikovat s místními zastupitelstvy, sami mezi sebou a s dalšími zájmovými skupinami. Realizujeme aktivity, které jim umožňují vytvářet pozitivní vztah k místu, kde žijí a snižujeme tak nebezpečí trvalého odlivu mladých lidí z Těšínského Slezska.

ASPEKT DOBROVOLNICTVÍ

Jde o iniciování mladých lidí k zodpovědnému přístupu k okolí. Formou dobrovolné práce aktivizujeme mladé lidi z Těšínského Slezska, v rámci které se mladí lidé učí a rozvíjejí své dovednosti, schopnosti a znalosti. Učíme se kriticky reflektovat a sledovat dění ve svém okolí. Kontinuální pracujeme s dobrovolníky v rámci dobrovolnických klubů. Klíčový je pro nás učící se aspekt a osobnostní rozvoj dobrovolníka skrze dobrovolnictví.

ASPEKT mezinárodního dobrovolnictví

Jde o zapojení zahraničních dobrovolníků do místní komunity. Pracujeme na této pozici již od roku 2012. Hostiteli jsme již sedm dobrovolníků a vyslali více než desítku do jiných organizací v Evropě. Plánujeme aktivity pro dobrovolníky a zajišťujeme, abychom naplnili jejich individuální vzdělávací plán. Zároveň se staráme o pohodlí a pohodu dobrovolníků mimo jejich pracovní dobrovolnické činnosti.