Jeden svět v Třinci

Jeden svět je mezinárodní festival dokumentárních filmů věnovaných problematice lidských práv. Během festivalu je udělována mezinárodní lidskoprávní cena Homo Homini určená osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů.

Start4Change

The project aim is to increase knowledge and expertise on social enterprise among youth workers who in turn can cascade their learning into practical initiatives.

Svátek čaje

Svátek čaje je multikulturní festival, který se od roku 2009 pravidelně koná v Těšíně. Návštěvníci se mohou těšit na širokou paletu čajových degustací, připravených čajovými mistry z Čech, Polska i Slovenska, workshopů, koncertů a cestovatelských setkání, kterými je provedou ti největší nadšenci.

Participace ve slezském regionu - cz+pl

Cílem je pomocí partnerství přispět ke zkvalitnění práce s mládeží na území 4 měst Těšínského Slezska ve spolupráci s mládeží a se zástupci neformálního vzdělávání. Realizace projektu umožní rozvoj partnerství, realizaci mládežnických iniciativ, které reagují na aktuální potřeby mladých lidí, společné sdílení zkušeností a realizaci vzdělávacích aktivit mládeže.

SOCIAL ENTERPRISE SHARING BEST PRACTICE AS A TOOL IN YOUTH WORK

Projekt „Sociální podnikání – sdílení nejlepší praxe jako nástroje v práci s mládeží“ byl navržen společně všemi partnery, aby poskytl inovační a hodnotný příspěvek k podpoře konceptu sociálního podnikání a ukázal, jak může být kreativně využíván v práci s mládeží a jak vybavit mladé lidi schopnostmi, které budou používat na pracovišti a ve společnosti.

Aktivity Mládežnické rady Český Těšín

Fungování Mládežnické rady Český Těšín – platformy mladých lidí, kteří mají zájem podílet se na veřejném dění ve městě.

Přeshraniční dobrovolnické centrum

Představuje pravidelnou činnost, v rámci které se mladí lidé z polského a českého Těšína připravují na dobrovolnou práci pro místní komunitu. V rámci činnosti se seznamují s občanskými aktivitami, s aktivitami města a mezi sebou navzájem.

Youth cards: turn the table!

Projekt mládeže v rámci programu KA3 programu Erasmus, jehož hlavním cílem je zvýšit zapojení mladých lidí do místních veřejných aktivit ve městech Bytom a Vsetín. Karty mládeže v kontextu našeho projektu znamenají kompetence, které mohou mladí lidé využít v zapojení do lokálních aktivit a nastavit přístup založený na partnerství místní samosprávy, lokálních institucí a mladých lidí.