DOTACE: 3200 Eur
REALIZACE:  04/2018 – 02 /2019
This project give all of us an opportunity to take part of process to create our own board games, which will be dedicated to young people. We are really excited of this idea. Many of all are also experienced of designed and produced games, so we can share best practice between our partners. Experience and cooperation can give us also good quality of result. We hope that each partner will be motivate to hard working and together we achieve our goals.
visegrad_fund_logo_blue_800px-1
DOTACE: 5 000 Kč
REALIZACE:  01/01 2018 -31/12 2018
Fungování Mládežnické rady Český Těšín – platformy mladých lidí, kteří mají zájem podílet se na veřejném dění ve městě.
logo_Cesky_Tesin_RGB-nové
DOTACE: 100 000 Kč
REALIZACE:  01/2018 – 12/ 2018

Hlavním cílem projektu je reagovat na potřebu mladých lidí rozvíjet svou schopnost prezentovat se a zapojovat se do kulturních, sportovních nebo společenských aktivit měst. Zároveň reagujeme na potřebu měst Karviná, Český Těšín a Třinec zjednodušit a zpřístupnit mladým lidem kontakt s místní samosprávou.

logo_MSK
DOTACE:  10 000 Eur
REALIZACE:  01/02 2018 -30/06 20120
Projekt „Sociální podnikání – sdílení nejlepší praxe jako nástroje v práci s mládeží“ byl navržen společně všemi partnery, aby poskytl inovační a hodnotný příspěvek k podpoře konceptu sociálního podnikání a ukázal, jak může být kreativně využíván v práci s mládeží a jak vybavit mladé lidi schopnostmi, které budou používat na pracovišti a ve společnosti.
Erasmus+ logo
amach lgbt
Asociatia Clubul Sportiv Experientamultisport logo
Dacorum Council for Voluntary Service LTD logo
logo ask
Novi Sad Humanitarian Centre logo
Solna Youth Centre logo
Stephens and George Charitable Trust logo
petrklic-help-logo_transparent
DOTACE: 14 000 Eur 
REALIZACE:  01/01 2018 – 31/12 2018

Cílem je pomocí partnerství přispět ke zkvalitnění práce s mládeží na území 4 měst Těšínského Slezska ve spolupráci s mládeží a se zástupci neformálního vzdělávání. Realizace projektu umožní rozvoj partnerství, realizaci mládežnických iniciativ, které reagují na aktuální potřeby mladých lidí, společné sdílení zkušeností a realizaci vzdělávacích aktivit mládeže. Zapojená české města: město Český Těšín a Statutární město Karviná.

erasmus+
logo_Cesky_Tesin_RGB-nové
Karviná logo
DOTACE: 12 000 Eur
REALIZACE:  01/03 2018 – 31/03 2020
The project aim is to increase knowledge and expertise on social enterprise among youth workers who in turn can cascade their learning into practical initiatives.
logo - startmacher
logo- serfenta
petrklic-help-logo_transparent
ROZPOČET:  200 000 Kč
REALIZACE: 
Jeden svět je mezinárodní festival dokumentárních filmů věnovaných problematice lidských práv. Během festivalu je udělována mezinárodní lidskoprávní cena Homo Homini určená osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů.
logo Třinec
ENVIFORM logo
distribuce tepla logo
Café Čítárna logo
třinecké kino KOSMOS logo
Knihovna Třinec logo
ICM_Český Těšín logo
cajovna v pohode logo
DOTACE: –
REALIZACE:  26/10 – 4/11/2018

Budeme probírat příběhy lidí, kterým hrozí diskriminace. Učíme se toleranci, empatii a chápání situací jiných lidí. Budeme ukazovat různé aspekty sociálního vyloučení a společně si povídat o tom, jak jim zabránit.

erasmus+
DOTACE: 10 000 Kč
REALIZACE:  10/10 – 10/10/2018

Pokud nemáte ještě zkušenost s virtuální realitou, přijďte si poslechnout pár slov o tom, jak se tato technologie využívá a jaká je její budoucnost. Přednáška nebude odborná, ale doprovázena volnou diskuzí a jakýmikoliv dotazy z publika. Přednášku povede jednatel společnosti VR SPACE, která se přímo zabývá tvorbou těchto virtuálních světů například ke školení zdravotníků, či hasičů.

RGB_Meet_and_Code_Logo