LEDEN-DUBEN 2018
GRANT: 20 000 Kč
CELKEM: 140 000 Kč
DIVÁKŮ (2017)
VÍCE INFO
(klikni)

O PROJEKTU

Jeden svět je mezinárodní festival dokumentárních filmů věnovaných problematice lidských práv. Festival je od svého vzniku v roce 1999 jednou z aktivit obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Patří k nejvýznamnějším festivalům tohoto druhu v Evropě. V roce 2007 získal čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům.

Organizaci festivalu zajišťuje tým dobrovolníků. Festival se skládá z doprovodných akcí na podporu festivalu, školních a veřejných projekcí. Ústředním motem letošního 11. ročníku festivalu je “Aktualizace systému”.

JEDEN SVĚT PRO VŠECHNY – Snažíme se být festival přístupný pro všechny. Bariéry na festivalu, stejně jako bariéry mezi lidmi, jsou často způsobené jen neznalostí a nesprávnou komunikací. Tento rok se s týmem zaměříme na to jak správně komunikovat s diváky se speciálními potřebami. Budeme testovat naše sály, které slouží pro veřejné projekce a zaměříme e na zlepšení podmínek kinosálů pro nevidomé, neslyšící, tělesně postižené, seniory a mentálně postižené v Třinci. S týmem označíme kinosály pro lepší orientaci před i po projekci po dobu festivalu.DEBATY PO FILMOVÝCH PROJEKCÍCH – každý rok se snažíme získat zajímavé hosty pro debaty i doprovodný program a sociální impact (běh, živá knihovna, sousedská snídaně, víkendové setkání, workshopy pro školy). Nebude tomu jinak ani letos, například minulý rok na náš festival přijalo pozvání 20 hostů pro veřejné debaty, 10 hostů pro živou knihovnu na Gymnáziu Třinec i pro veřejnost, 7 hostů pro školní projekce někdy i online, měli jsme dva workshopy pro SŠ TŽ a Obchodní akademii Tria s brněnskou organizací Nazemi. Náš festival navštívilo 814 diváků z řad veřejnosti a 530 nás podpořilo návštěvou doprovodných akcí.
AKTIVITY

9. – 11. 3. Víkendové setkání s dobrovolníky Jednoho světa 2018
12. – 28.3. Školní projekce Třinec, Karviná, Český Těšín, Jablunkov
16. 3. Literární večer pro Jeden svět 2018
22. 3. Koncert pro Jeden svět – Základní umělecká škola Třinec – Suchý & Šlitr

31. 3. Koncert pro Jeden svět – Koncert místních kapel
29. 3. Běh proti rasismu Třincem pro Jeden svět 2018
3. 4. Živá knihovna – “Aktualizace = Revoluce”
4. – 8. 4. Veřejné projekce festivalu Jeden svět + sousedská snídaně + výstavy

KONTAKT

kontaktní osoba: Hana Pietrová
webové stránky: www.jedensvet.cz

POSKYTOVATEL DOTACE

SPONZOŘI

PARTNEŘI