LEDEN-PROSINEC 2018
GRANT: 15 000 Kč

O PROJEKTU

Cílem je pomocí partnerství přispět ke zkvalitnění práce s mládeží na území 4 měst Těšínského Slezska ve spolupráci s mládeží a se zástupci neformálního vzdělávání. Realizace projektu umožní rozvoj partnerství, realizaci mládežnických iniciativ, které reagují na aktuální potřeby mladých lidí, společné sdílení zkušeností a realizaci vzdělávacích aktivit mládeže.

AKTIVITY

1) Víkendové školení členů parlamentů z ČR a Polska. Během výjezdního školení bude probíhat aktivní práce se členy parlamentů a rad, budou připravovány aktivity rady a zároveň bude probíhat neformální vzdělávání.
2) účast zástupců Parlamentu dětí a mládeže Moravskoslezského kraje na setkáních organizovaných městem, krajem, Národním parlamentem dětí a mládeže.
3) Vlastní společná česko-polská iniciativa – zde každé město přispívá částkou 15 000 Kč – Jedná se o města Český Těšín, Karviná, Cieszyn a Jastrzebie-Zdrój
4) Realizace naplánovaných iniciativ.

KONTAKT

Ředitelka festivalu: Petr Kantor

POSKYTOVATEL DOTACE